Vuosi Kiinan valloitusta

Perinteinen raumalainen konepajayritys Lapela loi nahkansa. Tänään bisneksen ydin on teollisuusautomaatiossa, mikä näkyy nimessäkin: Lapela Technology. Pieni raumalaisfirma haluaa ponnistaa maailmalle. Tarkemmin sanottuna Kiinaan. – Suomessa tehdään paljon...

Lapela Technology Oy from Finland – Growth from the far north

”With Lapela Technology Oy from Rauma, Kassow Robots is now also represented with a partner in Finland. ”The company has been around for over 70 years. Such a company can only survive for decades with constant innovation. We are proud to have this partner...

Kasvu löytyy Kiinasta

Rau­ma­lai­nen La­pe­la Oy on eden­nyt pit­käl­le sii­tä, kun her­rat Lai­ne, Pent­ti­lä ja Lai­ne pe­rus­ti­vat ko­ne­pa­ja­y­ri­tyk­sen vuon­na 1945. Ny­kyi­nen La­pe­la Tech­no­lo­gy Oy on glo­baa­li yri­tys, jon­ka ta­voit­teet ovat Suo­men ra­jo­jen...